Kineziológia

Orvosi értelemben az izmok és a testmozgás tudományát jelenti (görög: kinézis-mozgás). A kineziológia, mint egy alternatív személyiség, képesség és készségfejlesztő módszer arra a közismert összefüggésre talált alkalmazási lehetőséget, hogy a mozgásfejlődés és az értelmi fejlődés között közvetlen kapcsolat van. Hosszas kutatómunkával megkeresték az egyes mozgástípusok hatását az idegpályák működésére, ezáltal megtalálták a legjobb mozgásgyakorlatokat a stressz miatt kibillent egyensúly harmonizálására.

 

A kezelések ára: 15 000 Ft/alkalom

 

nostressz

 

A különféle problémák hátterében oldásra szoruló problémák állnak, melyek a test kémiai egyensúlyát felborítva kihatnak a test szerkezeti állapotára és visszahatnak az érzelmi állapotra.

Az érzelmi stressz oldásával, elfogadásával, elengedéssel, megértéssel, megbocsájtással, az energia egyensúly helyreállításával, a problémához kapcsolódó negatív érzelmek megszűnésével, maga a probléma is megoldható.

 
A kineziológia ma már elfogadott tudomány, amely az izmoknak a különféle ingerekre adott, „mindent vagy semmit” jellegű válaszreakciójának tesztelésén alapul. A pozitív inger erős tesztválaszt eredményez, míg a negatív inger hatására kimutathatóan gyengül a vizsgált izom.

A kineziológiai reakció az ember azon képességének az eredménye, amely nem csupán a pozitív ingert tudja megkülönböztetni a negatívtól, hanem az anabolikus (életet építő) dolgokat a katabolikustól (az életet lebontóktól), valamint - ami a legdöbbenetesebb - az igazat a hamistól.

Ez a nélkülözhetetlen belső kommunikáció egyáltalán nem misztikus jelenség és működése bárkinek másodpercek alatt egyértelműen bebizonyítható. Valamilyen negatív gondolat hatására ugyanis egy bizonyos izmunk elgyengül, pozitív gondolat hatására viszont ugyanaz az izom azonnal megerősödik. Az elme és a test között közvetlen kapcsolat áll fenn. A test reakciói pillanatról pillanatra változnak, válaszolva a gondolataink és a hozzájuk kapcsolódó érzelmek sorozatára.

 

 

/upload/files/183/gyermekkineziologia-38404.jpg

Gyermek kineziológia

A One Brain módszer úgynevezett Surroggát technikájával lehetőség nyílik gyerekek stresszoldására egészen kis kortól az anyukán keresztül. Az anya lelkiállapota hatással van a gyermek érzelmi állapotára, így ő is átélheti ugyan azokat az érzelmi mintákat, melyeket az anya is érez. Ha az anya jól van akkor általában a gyerek is jól van érzelmileg.

 
A családban, óvodában, iskolában megélt krízishelyzetek a gyerekeket elszakíthatják attól a biztonságtól, ami számukra a kiteljesedés lehetőségét adja. A szeretet, a biztonság, a család egysége, a bátorítás erősíti számukra azt a szabadságot, hogy az ő igazi egyedi lényük kiteljesedhessen. Azok az élmények, amit a szülői házban átélnek, mélyen emlékezetükbe vésődnek és az emlékek felnőtt korban a kapcsolatok mintájává válnak. Mindenki megélhet válságot az élete folyamán. A válság vagy krízis feszültsége, energiája, akkor érezhető, mikor fontos döntés előtt állunk.

 
Döntésünk mély és gyökeres változást idéz elő, mind a saját világunkban mind pedig a környezetünkben. A válságosnak mondott helyzetek, döntően hatnak személyiségünk alakulására. A döntéssel kezünkben van a kulcs, minden válság lényegéhez, és esélyünk van arra, hogy változtassunk az életünkön. A kineziológiai oldások segítenek abban, hogy minden nehéz helyzetben érezzük, hogy van választásunk; tevékenyen megváltoztathatjuk a helyzetet, vagy elfogadjuk és lazán könnyedén alkalmazkodunk hozzá ahelyett, hogy az áldozatszerepben passzívan vagy agresszívan tehetetlenséget éreznénk.

 
A 30 éve lelkesen dolgozom a kineziológia One Brain módszerével. A gyerekeknél jellemző probléma lehet a magatartás az iskolai tanórákon, vagy a problémás részvétel az óvodai csoport foglalkozásokon. A többségnél, tapasztalataim szerint, amint felismerik a saját választásuknak a szabadságát, tudatosul bennük, hogy van választásuk, ez örömmel jár, önbizalmat ad nekik, így megtanulnak mérlegelni – mi történik, ha megszöknek az óvódából, mi történik, ha részt vesznek a foglalkozáson, illetve melyik a bölcsebb választás – ez már az ő választásuk.
A témához kapcsolódó kedvenc idézetem ez: "Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam azt, amin nem tudok változtatni, adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni!" - (Assisi Szent Ferenc).

A túlhajszolt, rohanó korunkban fontos, hogy a szárnyaló gyermeki képzeletet, érdeklődést játékosságot megóvjuk. Ennek a megőrzésében és erősítésében segítséget jelenthet a kineziológiai gyakorlatok ismerete és rendszeres használata.

 
Az izomtesztelés segítségével fel lehet tárni azokat a félelmeket és fájdalmakat, melyek mélyen a tudatalattiba vésődtek és az önbizalomhiányt erősítették, melyek megfosztottak azoktól a képességektől melyek eleve bennük vannak. Generációs stresszek feloldása is gyengéden történik. A kineziológiai gyakorlatok használatával a rögzült félelmek feloldódhatnak. Más alacsonyabb tudatszintű érzelmek feloldása szintén fontos: a szégyen, bűntudat, fásultság, bánat, vágyakozás, harag, büszkeség, szembenállás, sértődöttség, ellenségeskedés, a veszteségtől való félelmek, elkülönülés, közömbösség. A negatív érzelmi állapot feloldása után betöltésre kerülnek a pozitív érzelmek az egyénileg kitesztelt negatív érzelmek ellentétpárjai, például az elfogadás, hajlandóság, érdeklődés, lelkesedés, önbizalom, egyenrangúság, ráhangolódás.

Az oldásokat segítő korrekciós technikák tárháza szinte kimeríthetetlen így minden oldás egyedi és megismételhetetlen. A Bach virágterápia - mint egy a sok kineziológiai eszköz közül - segíthet, ha kiteszteljük, hogy milyen virágesszenciára van szükség. A stresszoldások segítik így a jobb és bal agyfélteke integrált működését. Az egyensúlyi állapot fenntartható a gyakorlatok segítségével és lehetővé válik a teljes aggyal való tanulás.